İdari Birimler

Vezne

Veznedar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Veznedar, sürekli olarak nakit akışı ile ilgilendiği için üstlendiği görevler de oldukça önem taşır. Veznedarın görevleri şöyle ifade edilebilir:

  • Teslim aldığı paranın günlük işlemler için yeterli olmasını sağlamak,
  • Günlük işlemler için aldığı parayı imza karşılığında kasaya koymak,
  • Ödenecek çekleri kontrol ederken senet tahsili için de gerekli prosedürü tamamlamak,
  • Bankada veznedarlık yapıyor ise müşterinin hesap açma ya da hesap kapatma isteklerini yerine getirmek,
  • Yapılan her para tahsilatı karşılığında mutlaka makbuz vermek,
  • Gün sonunda muhasebe defterine gerekli olan kaydı düşmek,
  • Mesai sonunda kasaya giren ve kasadan çıkan paranın birbiri ile örtüştüğünü göstererek kasayı kapatmak,

05 Ocak 2024