Temel İlke ve Değerlerimiz
04 Mart 2022

-Şeffaflık

-Dürüstlük

-Tarafsızlık

-Toplum Çıkarlarını Korumak

-İnsan ve İnsan Haklarına Saygı

-Saygınlık, Güvenirlilik

-Etkin ve Etkili Hizmet Sunumu

-İşbirliği ve Dayanışma

-Hesap Verilebilirlik

-Değişim ve Gelişime Açık Olmak

-Süreklilik ve Erişilebilirlik

-Hasta Güvenliği

-Sağlıklı Çalışma Yaşamı

-Liderlik ve Bütünlük