Özellikli Hizmetler

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetleri Barajyolu Ek Hizmet Binamızda Hizmet vermektedir.

Doktorlarımız (tıklayınız)
Sorumlu Hemşire (tıklayınız)


evde_saglik_hizmetleri1.jpg
evde_saglik_hizmetleri2.jpg

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?
Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve  rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında bu konudan uzman bir kadro tarafından sunulması; bu kişilere,  aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi ve tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması, hasta ve bakım vermekle görevli kişilere gerekli eğitimlerin verilmesini,  kapsayan sağlık hizmetidir. 
Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?
•   Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, alzheimer veya demansı olan, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren sağlık  hizmetine ihtiyacı olan  bireyler, •   Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı KOAH  hastaları,
•   Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,
•   Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
•   Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
•  Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve devam eden tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
•   Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar•   İleri evre organ yetmezliği olan hastalar(kalp,akciğer vb.)
•   Spastik çocuklar(ağır durumda olanlar)
•   Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
İlk Başvuru Nasıl Yapılır?
•   Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakınları 444 3 833 numaralı Evde Sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilmektedir.
Hasta Kabulü ve Muayene Süreci İlk Başvuru
•   Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
•   İlk başvuru da hastanın MERNİS sistemi üzerinden adres ve telefon bilgileri alınır.
•   Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.
•   Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir.Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.
•   Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak,hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.
•   İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
•   Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.
•   Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.
•  Başvurusu uygun olan hastalara ön başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.
•   İlk ziyarette hastanın Kronik hastalıkları,kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, dekübüt ülseri(yatak yarası), tespit edilir.
•   Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir.Ziyaret sıklığı belirlenir,randevu programı oluşturulur.
•   Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.
•   Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir. Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.
•   Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.

İletişim No: 444-38-33


29 Ocak 2024