İdari Birimler

Manevi Destek Birimi

    Hasta, hasta yakınları ve hastane personeline (isteğe bağlı olarak) belirli aralıklarla ve belirli bir sistem dahilinde moral, motivasyon ve manevi destek sağlama, dini/manevi      konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır.


MANEVİ DESTEĞİN AMACI NEDİR?

             İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, kriz dönemlerinde yalnız olmadığını hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak, etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı geliştirmek ve başa çıkma becerileri kazandırmaktır.

 MANEVİ DESTEK İLKELERİ

           1-Sağlık Personeli ile multidisipliner ( holistik - bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir.

           2-Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.

           3-Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.

           4-Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.

           5-Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirilmesine katkı sağlanır.
            

05 Ocak 2024