İdari Birimler

TİG Birimi


TİG birimi
 bakanlık ve hastane arasındaki bağlantıyı sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TİG birimi mevzuat gereği faaliyetlerini, başhekim yardımcısına bağlı olarak yürütmektedir.

AMAÇ:

-Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.

-Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.

-Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.

-TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.

-Sağlık insan gücü planlaması yapmak.

-Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.

14 Temmuz 2023