İdari Birimler

İstatistik

İstatistik Nedir? İstatistikçiler Ne İş Yapar?

 

İstatistik Nedir?

 

İstatistik doğru bir şekilde veri toplama ve verileri bilgiye dönüştürme bilimidir. İstatistik, verilerden öğrenebilmeyi, gözlemleri bilgiye dönüştürmeyi sağlar. Böylece, istatistiksel teknikler, belirsizliklerin varolduğu bir dünyada, bu belirsizlikleri temelde olasılık kavramı aracılığı ile kontrol altında tutar ve gözlemleri bilime dayalı bilgi ve yorum verir hale getirir. Pek çok ekonomik, sosyal, politik ve askeri kararlar alınırken, istatistiksel tekniklerle üretilmiş olan bilgiler göz önünde bulundurulur. Örneğin, yeni bir ilacı piyasaya sürmeye karar vermeden önce, ilacın hastalığın iyileşme sürecine etkisi ve yan etkileri gibi önemli özellikleri ortaya konur, bunu yapmak ise ancak istatistiksel deney düzeni ile elde edilen gözlemler ve bu gözlemlerin istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmeleri ile mümkündür. İstatistiksel yaklaşımlar ve yöntemlerin ihtiyaç duyulduğu ve uygulandığı alanlar çok geniştir; genetik, biyoloji, tarım, tıp, ilaç yapımı, halk sağlığı, çevre bilimleri, ekonomi, finans, eğitim, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, spor, mühendislik. Örneğin göldeki tuzluluk oranının göldeki canlıların yaşamına etkisi, belli bir kanser türüne dair riski artıran çevresel ve genetik faktörlerin bulunması, futbolda futbolcuların ve takımların genel performanslarının ölçülmesi, borsa hareketliliğine dair günlük tahminler vb. pek çok alandaki pek çok soru istatistiksel veri toplama ve analizi aracılığı ile açıklığa kavuşur.
    

04 Ocak 2024