Çevre ve Atık Yönetim Birimi
04 Ocak 2024

Birim Sorumlusu (tıklayınız)

- Atık hizmetlerinin kontrolünü sağlamak,


- Hizmet kapsamında miktar takibini yapmak ve hak edişe esas rapor hazırlamak,

- Hizmet kapsamında saha kontrollerini yapmak, tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklara yönelik talep oluşturmak, denetim raporları düzenlemek, bildirimleri yapmak,

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve atık sorumluları ile koordineli şekilde atık ayrıştırma kontrolleri yapmak,

- İdari personel eğitimlerini vermek ve hizmet sunucu çalışanları için verilmesini sağlamak,


- Birim bazlı atık analizlerini yaparak her ay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yapmak,

- Atık hizmetleri kapsamında yapılacak olan dış denetimlere eşlik etmek,

- İdarenin talep ettiği hizmet ile ilgili diğer işleri yürütmek,