El Hijyeni Politikamız
05 Ocak 2024

1. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünün sağlanması ve oranlarının azaltılmasında en etkili ve en ucuz yöntemin el yıkama olduğunu sürekli hatırlatmak,

2. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi amacıyla sağlık personellerine, hastalara, hasta refakatçilerine ve ziyaretçilerine el hijyeni sağlamakla yükümlü olduklarını hatırlatmak,

3. El hijyeninin; el yıkama, antiseptik el yıkama, alkollü el antiseptiği ile el ovalama ve cerrahi el antisepsisi dahil tüm uygulamaları kapsamasını sağlamak,

4. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların yönetiminde, kontrolünde ve bu politikanın uygulanmasının yöneticilerin sorumlulukları arasında olduğunun bilinmesini sağlamak,
  


5. Tüm çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunumu sırasında ve sonrasında “El Hijyeni Talimatı”na uygun el hijyeni sağlamanın başlıca görevleri arasında olduğunu bilmelerini sağlamak,

6. Sağlık personelleri, diğer çalışanlar, hastalar, hasta refakatçileri ve ziyaretçilerinin el hijyenine yönelik standart uygulamaları belirlemek,

7. El hijyenine uyumun artırılmasına yönelik kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar yapmak ve yaklaşımlar benimsemek,

8. El hijyenine uyum standartlarını iyileştirmek ve sürdürmek,

9. El hijyenine uyumun artırılmasına yönelik multidisipliner ve çok boyutlu programlar geliştirmek,

10. El hijyenine uyumun artırılması amacıyla anlaşılır ve hedef kitleye uygun dikkat çekici mesajlar vermek ve örnek teşkil eden rol modelleri ön plana çıkarmak,

11. El hijyenine uyumun yüksek olması için; el hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak benimsenmesi ve el hijyenini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak,

12. Multidisipliner ekip ile sağlık personellerinin el hijyeni uyumunu takip etmek,

13. El hijyenine uyumu olumsuz etkileyen faktörlerin saptanması, el hijyenine uyumun artırılması sürecindeki etkin stratejilerin geliştirilmesini sağlamak,

14. El hijyeni sürekliliği için eğitimler planlamak ve uygulamak,

15. El hijyeni uyumunu takip eden ekibin çalışmalarını denetlemek ve uyum oranlarının geri bildirimini sağlamak.