İdari Birimler

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)

Birim Sorumlusu (tıklayınız)

Alanında vizyoner, AR/GE'yi önemseyen, çözüme ve proaktif yaklaşımlarla kesintisiz hizmete odaklanmış, kurumunu yönlendirebilen, paydaşları ile uyum içinde çalışan ve sorumluluklarının her zaman bilincinde olarak Seyhan Devlet Hastanesinin  bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri ihtiyacını karşılayan bir birimdir.

Vizyonumuz, teknoloji ve standartların gelişimini yönlendirerek, mükemmel ve sürekli iyileşmeye açık hizmet anlayışı kapsamında, paydaşlarına doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde ve sürekli olarak sağlamayı amaç edinmiş, e-Sağlık'ta Türkiye ve dünyada öncü ve lider olmaktır.

Başlıca görevlerimiz:

• Hastanelerin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek,

• Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla hastane ve e-sağlık çalışmalarında gelişmeler planlamak,

• Bilgi işlem hizmetleri, geliştirme ve işletim çalışmalarını yönetmek,

• Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlamaktır

Sistem, Ağ Ve Güvenlik Yönetimi:
Hastanelerimizdeki tüm sunucu sistemlerinin kurulum ve yönetimi,
Sunucu sistemlerde meydana gelen donanımsal veya işletim sistemi sorunlarının giderilmesi,
Hastanelerimiz ağ altyapısının çalışır durumda tutulması ve gerekli müdahalelerin yapılması,
Yeni ağ genişlemeleri için planların oluşturulması ve uygulanması,
Hastanelerimiz bilişim teknolojileri güvenlik sistemlerinin kurulması ve yönetimidir.

Teknik Servis Desteği:
Hastanelerimizde kullanılmakta olan lisanslı programlarda çıkan problemlerin giderilmesi,
Hastanelerimizde kullanılmakta olan bilgisayarların donanım, işletim sistemi ve ofis programlarında çıkan problemlerin giderilmesi,
Hastanelerimizde ağında meydana gelen problemlerin giderilmesi,

04 Ocak 2024