İdari Birimler

Sağlık Kurulu

Birim Sorumlusu

                                Hastanemizde verilen rapor çeşitleri


1- Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu

2- Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (Sevkle Başvurulması Halinde Düzenlenir)

3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlar. (Sevkle Başvurulması Halinde Düzenlenir)

4- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen ( Teyit için gönderilen ) Raporlar

5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Kapsamında istenilen Raporlar

6- TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında istenilen raporlar

7- Sağlık Kurulu Durum Bildirir Raporlar

8- Her türlü işe giriş raporları

9- Silahlı-Silahsız güvenlik görevlisi olur raporları

10- Vasi Kararlı Raporlar

11- Silah taşıma-bulundurma raporları

12- Evlat Edinme-Koruyucu Aile Olur Raporları

13- Huzur Evi-Bakım Evine Giriş Raporları

14- Yurt Dışı Çıkış Raporları

15- Üniversite ve Yurt Kaydı İçin İstenilen Raporlar

16-Engelli Çocuklar için özel gereksinim raporları (ÇÖZGER)

24 Mart 2022