Tıbbi Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Laboratuvarımız acil ve rutin laboratuvar birimlerinde en ileri teknolojiye sahip cihazlarla, hastanemiz tüm poliklinik ve kliniklerde muayene ve tedavi olan hastalara hizmet vermektedir. Merkez Laboratuvarında 4 tıbbi Biyokimya Uzmanı, 6 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı görev yapmaktadır.
KAN ALMA POLİKLİNİKLERİ: Poliklinik hastalarından kan alma, alınan numunelerin birimlere dağıtımının yapıldığı bölümlerdir. Mesai saatlerinde, 08:00-12:00 ile 13;00-15:30 saatleri arasında örnek alımı yapılmaktadır.
İDARİ BÖLÜM (Uzman Doktor Odaları): Laboratuvarın her türlü sevk ve idaresinin yapıldığı birimdir. Laboratuvar personelinin arasında iş bölümünün sağlanması, maliyet hesapları, teknik şartnamenin hazırlanması, kurum içi yazışmalar, istatistik çalışmaları, analiz sonuçlarının kalite kontrolü, sonuçların yorumlanması ve onaylanması idari bölüm tarafından sağlanır.
NUMUNE KABUL BÖLÜMÜ: Poliklinik ve servislerden gönderilen örneklerin (BOS, idrar ve benzeri mayiler dahil) kabulü, otomasyon sistemine kaydı, analize hazırlanması ve ilgili birime (dış laboratuvarlar dahil) gönderilmesini sağlar. Analiz öncesi aşamalar olan, örneklerin santrifüjü, örneklerin gelen birimlere göre ayrılması (servis ve poliklinik olarak), uygunsuz numunelerin reddi, kabul edilen örneklerin cihaz racklarına yerleştirilmesi, idrar örneklerinin analize hazır hale getirilmesi bu bölüm çalışanları tarafından yapılır. Ayrıca dış laboratuvara gidecek numunelerin ayrılması, dış laboratuvardan gelen sonuçların sisteme girişlerinin takibi bu birim tarafından sağlanır.
MİSYONUMUZ, laboratuvar hizmetlerini, uluslararası hizmet standartlarını temel alarak, etik kurallara uygun, ekip ruhu içinde etkin, güvenilir, verimli, kaliteli ve kolay ulaşılabilir anlayışla topluma sunmaktır.
VİZYONUMUZ, uluslararası standartlara uygun hizmet sunarak güvenilirlik ve kalite konusunda lider, kapsamlı hizmet sunan bir laboratuvar olmaktır.
Laboratuvarın tüm birimlerinde günlük ve haftalık otoanalizör bakımları, eğitimli laboratuvar personeli tarafından, aylık, 6 aylık, yıllık bakımlar ise firma teknik servisi tarafından yapılmaktadı
r.
Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen çıplak gözle görülemeyen canlıların fonksiyonlarını, biyolojik ve genetik yapılarını, çoğalma şekillerini, sınıflandırılmalarını, insan ve çevre ile olan etkileşimlerini inceleyen Anabilim dalıdır. Mikrobiyoloji pratiğinde bakteri, virus, mantar ve parazitler önemli yer tutar. Tıbbi Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkilerini, oluşturdukları hastalıkları inceler, bu hastalıkların tanı ve tedavisine çok önemli katkılar sağlar. 
Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen çıplak gözle görülemeyen canlıların fonksiyonlarını, biyolojik ve genetik yapılarını, çoğalma şekillerini, sınıflandırılmalarını, insan ve çevre ile olan etkileşimlerini inceleyen Anabilim dalıdır. Mikrobiyoloji pratiğinde bakteri, virus, mantar ve parazitler önemli yer tutar. Tıbbi Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkilerini, oluşturdukları hastalıkları inceler, bu hastalıkların tanı ve tedavisine çok önemli katkılar sağlar. 

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen çıplak gözle görülemeyen canlıların fonksiyonlarını, biyolojik ve genetik yapılarını, çoğalma şekillerini, sınıflandırılmalarını, insan ve çevre ile olan etkileşimlerini inceleyen Anabilim dalıdır. Mikrobiyoloji pratiğinde bakteri, virus, mantar ve parazitler önemli yer tutar. Tıbbi Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkilerini, oluşturdukları hastalıkları inceler, bu hastalıkların tanı ve tedavisine çok önemli katkılar sağlar. 


Tetkik Çıkış Saat aralıkları : 24 saat

20 Ekim 2023