İdari Birimler

Muayene Kabul Komisyon Birimi

Görev Tanımı
Hizmet Muayene Birimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince satınalımı yapılan hizmetlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin mevzuatlar, hizmetin sözleşme ve teknik şartnamesinde ayrıntıları belirtildiği usul ve esaslara göre yürütülmesini, muayene ve kabulünün yapılarak aylık hakkedişlerin hazırlanması ve hakediş dosyanın tahakkuk birimine teslim edilmesi işidir.


Hizmet Muayene Komisyonluğu Birimi Görevleri
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince satınalımı yapılan aşağıdaki hizmetlerin;
-Personelli hizmet alımları, (temizlik, yemek, bilgi-sistemi, güvenlik, biyomedikal personeli, ambulans şoförü, şoförlü minibüs hizmetleri)
-Araç kiralamalar (binek araç, minubüs,),
-Bilgi İşlem ve alt yapı teknik destek ve bakım hizmetleri (Sistem Yönetimi, 112 Otomasyon Yazılımı Bakım-Destek, GPRS sistemleri takibi,
-Yedek parça dahil ambulans ve diğer araç bakım onarımları,
-Tüm Araçların trafik sigortası (Ambulans, binek araç, motorsiklet, kamyonet, çekici, römork, ve kasko sigortası (Ambulans) alınması,
-Teknik destekler (klima, kazan, kombi, UPS, jeneratör, asansör, telsiz, yangın alarm sistemlerinin bakım-onarımları)
-Diğer hizmetler, sayfa başı çok fonksiyonlu fax-fotokopi-yazıcı cıktı hizmeti, tablo restorasyonu, proje hizmet alımları
-4734 sayılı kanunun ilgili maddelerince satınalımı yapılan yukarıdaki hizmetlerin, 4735 sayılı sözleşmeler kanunu kapsamında sözleşmeden sonraki süreci, Hizmet alımları Muayene Kabul Yönetmeliği, Hizmet işleri Genel Şartnamesi, ilgili genelgeler ve bakanlık görüşlerince, hizmet sözleşmesi ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde hizmetin gerçekleştirilme sürecinin kontrol edilerek takibinin yapılması ve aylık olarak hakediş hazırlanması işlemlerini kapsar.


     
 
        

05 Ocak 2024