Ziyaretçi Politikası


Hastanız bizim misafirimiz olup hastanede ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem kazanmaktadır.

1. Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.30 -14.30 arası, 18.30–19.30 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz. 
2.Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile mümkündür.
3. Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olamaz. 
4. On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk kabul edilmez. Zorunlu hallerde baştabib veya nöbetçi tabibin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.
5. Ziyarete gelirken yiyecek ve çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.
6. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
7. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
8. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, hastane giriş kontrol hizmet görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır
9. Özellikli servislerde (Yoğun Bakım, Yeni doğan gibi) ziyaret günde bir kez olarak belirlenmiş sıklığı hekimin izni dâhilinde değiştirilebilecektir.
10. Hastanın durumu ile ilgili bilgi almak isteyen hasta ziyaretçileri hastanın doktoru, hafta sonları doktoru bulunmaz ise nöbetçi hekim ile bağlantı kurabilir. 
11. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.
12. Hasta ameliyata girdiği andan itibaren ziyaretçilerin odalarda kalması yasaktır.
13. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşalmış dahi olsa ziyaretçiler odada kalamazlar.
14. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.
15. Ziyaret öncesi ve sonrası ellerin yıkanması ya da el dezenfektanı ile ovması önerilir.
16. Hasta yataklarına oturmak ve hasta başındaki cihazlara dokunmak yasaktır.
17. Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça hastanemize yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde ceza evinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, arar ve ziyarete izin verir. Hastanemiz idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.