Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi
04 Ocak 2024


Döner sermaye
 bir ödeme sistemidir. Döner sermaye sisteminin oluşturulmasının temel sebebi devletin iktisadi işletmelerinden nakit kar elde etmektir. 
 
Döner sermayeden elde edilen kazanın bir bölümü hazineye aktarılır. Geriye kalan kısım ise o kurumun personelleri arasında dağıtılır yani ödenir


Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.