SDH Baraj Yolu (Eski Askeri Hastane) Ek Hizmet Binası
23 Mart 2022

Ulaşım (tıklayınız)

POLİKLİNİKLER

Sağlık Kurulu
Cildiye ( Dermatoloji )  Poliklinikler
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Göğüs Hastalıkları Poliklinikler
Psikiyatri Poliklinikler
Göz Pol.
Fizik Tedavi Pol.
Kulak Burun Boğaz Pol.
Sigara Bırakma Polikliniği
Nöroloji Polikiliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Üroloji PolikliniğiSERVİSLER 
Göğüs Hastalıkları Tüberkiloz (TBC)
Palyatif Bakım Merkezi

Radyoloji ve Görüntüleme
Röntgen
Kan Alma Laboratuvarı
EKG
Odio (İşitme Testi)
SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
Göz Ölçüm