İdari Birimler

Disiplin ve Hukuk Birimi


    DİSİPLİN VE HUKUK BİRİMİ

1)
 Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.

2) Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.

3) Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

4) İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

5) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
   

04 Ocak 2024