Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

-Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.
-Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.
-Çalışanlarımızın
 memnuniyetini yükseltmek.
-Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.
-Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak.
-Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.
-Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak.
-Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak.
-Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak.
          

04 Ocak 2024