Hastanemiz

Değerlerimiz

 
Bilimsel
Evrensel
Verimli ve Kaliteli
Kanıta Dayalı
Şeffaf
Güvenilir
Hakkaniyetli
Etik İlkelere Uygun
Sürdürülebilir
Ulaşılabilir
Hesap Verilebilir
Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı 

04 Ocak 2024