Hastanemiz

Kalite Politikamız

                   

            Halkımıza gelişen tıbbın bütün imkânlarını kullanarak sürekli iyileşmeyi esas alan hasta ve çalışanlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayan hizmeti sunmaktır.

  • Sağlık hizmetlerinin tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını temel alan, bilimsel veriye dayalı, hasta ve çalışan güvenliğine odaklı, uygun teknoloji kullanılarak, hasta haklarını gözeterek, etkili ve kaliteli bir şekilde sunumunu sağlamak
  • Kaynaklarımızı akılcı, doğru, etkili ve insan odaklı olarak kullanmak
  • Toplumun sağlıklı hayat davranışlarını geliştirecek (tütün, alkol, alkol dışı madde bağımlılıklarından korunma, sağlıklı beslenme alışkanlığı vs.) şekilde farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyini arttırmak
  • Kişilerin kendi sağlıkları konusunda sorumluluk alması ve karar süreçlerine katılımlarını sağlamak
  • Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek
  • Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak
  • İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak
  • Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek, ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliği sağlamak

04 Ocak 2024