Duyurular

Seyhan Devlet Hastanesi Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Seyhan Devlet Hastanesi Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı İlanı
Güncellenme Tarihi 25 Ocak 2022
Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.03.2022 - 22.04.2022  tarihleri arasında “Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı " düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu eğitime Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerinde belirtildiği üzere çocuk ve erişkin acil servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru Belgeleri:

1) Başvuru Formu ( https://ekip.saglik.gov.tr ) adresinden e-devlet aracılığıyla doldurulacak form Hastane Yöneticisi ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı olacak )

2) Ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

5) Çocuk ve erişkin acil servislerinde çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin acil serviste çalıştırılmasının planlandığına dair yazısı ile birlikte 31.01.2022 ile 11.02.2022 tarihleri arasında ilgili hastaneye başvuru yapmaları gerekmektedir.

31 Ocak 2022