Eğitim Birimi
24 Mart 2021

  •  Hizmet İçi Eğitim: Hizmet kalitesini, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, hasta ve çalışan risklerini minimuma indirmek, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hastanemizin tüm çalışanlarına yönelik olduğu gibi, birime, meslek gruplarına yönelikte düzenlenebilen eğitimlerdir.
  •  
  • Planlı Eğitimler: Eğitim Komitesi tarafından belirlenen, Hastanemiz yöneticilerinin ve birimlerin eğitim talepleri, Sağlık Bakanlığının belirlediği eğitimler doğrultusunda önceden hazırlanan plan dahilinde gerçekleştirilen eğitimleri kapsar. 
  •  
  • Plansız Eğitimler: Eğitim planında yer almayan ancak hastane yöneticileri, komiteler ve birimlerinden gelen talepler, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Resmi Kurumlar v.b. resmi yazı ile düzenlenmesi istenen eğitimlerdir. 
  •  
  • Genel uyum eğitimi: Kurumda işe yeni başlayan personelin, kuruma ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için işe başlama tarihinden itibaren 1 hafta içinde düzenlenen eğitimlerdir. 
  • Bölüm uyum eğitimi: Kurumda işe yeni başlayan personelin ile görev yeri değişen personele mesleki alanda; çalıştığı biriminin özelliklerini ve birim kurallarını aktarmak için düzenlenen eğitimlerdir.
  •  
  • Genel uyum eğitim sorumlusu: Genel uyum eğitim sorumlusu eğitim birimidir.  Bölüm uyum eğitim sorumlusu: Meslek bazında her bölümün birim sorumluları aynı zamanda uyum eğitim sorumlusudur.