Eczane Birimi
24 Mart 2021

ECZANE HİZMETLERİ

Seyhan Devlet Hastanesi Eczanesi, hastanemizde yatmakta olan ,acil servise gelen  ve kemoterapi ünitesi’nde günübirlik yatışı yapılan hastalarımızın ilaç ihtiyacını ve eczane hizmetlerini  karşılamakta , Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Eczanemiz, hastanemiz yönetiminin talimatları doğrultusunda  Genel Sekreterliğimiz eczacıları ile koordineli olarak çalışmakta, Bakanlığımızın mevzuat ve yönetmeliklerini takip etmektedir.

Eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.


Eczacılarımız , hastanemiz yatan hastaları için gerekli olan ilaçların  tedariği, stoklanması ve  birimlere dağıtılmasını sağlamaktadırlar. Gerektiğinde sağlık çalışanlarına ilaç konusunda danışmanlık yapmakta ,  servis hemşirelerine ve ilaç taşıyıcı personele kalite gereği her yıl düzenli eğitim vermektedirler.

 Servislerden günlük olarak yapılan ilaç talepleri eczacılarımız  tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra  kalite talimatları doğrultusunda  hazırlanıp ilgili servis hemşirelerine teslim edilir.

Eczanemiz, Bakanlığımız Hizmet Kalite Standartları ve Sağlık Müdürlüğünün Verimlilik Kriterleri ‘ni temel alarak hasta ve çalışan  güvenliğine uygun  hizmet sunmaktadır. Bu amaçla Eczanemizde ilaçlar, hem depo hem de eczane servis hizmetleri bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve ısı nem takibi yapılmaktadır. Soğuk zincir ilaçların ise  ısı takip sistemi ile takibi yapılmaktadır ve kayıtları bilgisayar  ortamında tutulmaktadır. Depoların yerleşim planlarının oluşturulması,,miad kontrollerinin düzenli olarak yapılması ,ilaçların miada girmesinin önlenmesi , stok fazlası ilaçların oluşmasının önlenmesi ,sistem üzerinden kritik miktar kontrollerinin yapılması gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Eczanemizde  hasta güvenliği açısından ismi söylenişi benzer, ambalajı benzer ilaçlar,aynı ilacın farlı dozları, yüksek riskli ilaçlar, pediatrik ilaçlar ayrı raflara, ayrı dolaplara yerleştirilerek stoklanmaktadır. Işıktan korunması gereken ilaçlar  kapalı dolaplarda muhafaza edilmektedir.

İlaçların servislerdeki kontrolü aylık olarak eczacılarımız tarafından yapılan servis denetimleri ile sağlanmaktadır. Narkotik ve psikotrop  ilaçlar yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak temin edilir, stoklanır, dağıtılır ve kontrolleri gerçekleştirilir.


Hastane eczacılarımız  antibiyotik komitesi, kalite yönetimi, akılcı ilaç kullanımı ekibi gibi komisyonlarda aktif olarak görev almaktadır.