Poliklinikler
17 Ekim 2023

POLİKLİNİKLER                                                                                                              

Heyet Cildiye ( Dermatoloji )  Polikliniği     

Cildiye ( Dermatoloji )  Polikliniği                                                         
Heyet İç Hastalıkları (Dahiliye)
Heyet Göğüs Hastalıkları Polikliniği                                                                   
Psikiyatri Polikliniği 1
Psikiyatri Polikliniği 2    
Heyet Psikiyatri Polikliniği                                                                                                   
Heyet Göz Polikliniği                                                                                                   
Heyet Fizik Tedavi Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği                                                                                    
Heyet Kulak Burun Polikliniği                                                                                   
Sigara Bırakma Polikliniği                                                                                           
Heyet Nöroloji Polikliniği           
Nöroloji Polikliniği                                                                                
Heyet Genel Cerrahi Polikliniği
Heyet Kardiyoloji Polikliniği
Heyet Ortopedi Polikliniği
Heyet Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Çocuk Hastalıkları Polikliniği1
Çocuk Hastalıkları Polikliniği2
Çocuk Gelişim Birimi
Heyet Üroloji Polikliniği