Gastroenteroloji

Klinik Hakkında

Polikliniğimizde;

ARM (Anti-reflü mukozektomi) Reflü Tedavisi

ERCP (ERCP yöntemi safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıkların tedavisinde uygulanan, endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan ağızdan girilerek yapılan tedavi yöntemidir.)

GASTROSKOPİ (Üst sindirim sistemi kanalının içinin görülerek incelendiği teşhis yöntemidir.)

KOLONOSKOPİ  (Kolonoskopi, ince bağırsakların son noktasından başlayıp, anüste sonlanan yaklaşık 1,5-2 m uzunluğundaki kalın bağırsağın; kolonoskop denilen bükülebilir bir aletle anüsten girilerek yapılan incelenmesi işlemidir.)

 

ENDOSKOPİ (Endoskopi sindirim sistemini incelemek için cerrahi olmadan ağızdan girilerek gerçekleştirilen bir işlemdir.)

EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) adı verilen yöntem sindirim sisteminde erken aşamadaki sapsız poliplerin net bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktadır.)

PERİTONOSKOPİ (Karın duvarı ve karın içi organların direkt görüntülenmesini ve biyopsi alınmasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle nedeni bulunamayan karın içinde sıvı birikimi olan hastalarda tanısal önemi büyüktür.)

ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon) Sindirim sistemindeki erken evre kanserlerin ve poliplerin ameliyatsız bir şekilde çıkarılmasında kullanılan bir yöntemdir.

POEM (Peroral endoskopik myotomi işlemi) Akalazya ve yemek borusunun bazı fonksiyonel hastalıklarında uygulanan endoskopik tedavi yöntemidir. Akalazya nadir görülen bir durum olup yemek borusu ve yemek borusunun mide ile birleştiği kesimdeki kasları ve sinirleri etkileyen bir hastalıktır.

İşlemleri yapılmaktadır.

 

02 Mart 2022