Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İntaniye)

Klinik Hakkında

Akut veya zamana yayılmış komplikasyonlarla birlikte gelişerek hayati risk oluşturabilen ciddi hastalık gruplarından biri enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu hastalıkların tanı ve tedavi hizmetleri ile mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji birimlerince yürütülmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji kliniklerimizde tanı ve tedavi işlemleri sıklıkla yapılan bazı hastalıklar şöyledir:

Bakteri, Virüs, Mantar ve Parazit Kaynaklı Hastalıklar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

HIV ve AIDS

Hepatit (Sarılık) Türleri

Tifo, Bruselloz, Tüberküloz ve Benzeri Hastalıklar

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Grip ve Diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları

İshaller

Beyin ve Omurilik Enfeksiyonları (Menenjit, Ensefalit vb.)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Yumuşak Doku Enfeksiyonları

 

02 Mart 2022