Beyin ve Sinir Cerrahi

Klinik Hakkında

Beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Beyin Damar Hastalıkları

Toplumda yaygın olarak görülen beyin damar hastalıkları oldukça çeşitli olduğundan tanı ve tedavi yöntemleri de fazladır. Genellikle beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve müdahale gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

  • Çeşitli nedenlerden dolayı beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç
  • Beyin damarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, bazı durumlarda kanamanın da eşlik ettiği hayati risk taşıyan anevrizmalar
  • Beyin dokusu ve zarında oluşan beyin kanaması
  • Şah damarı tıkanıklığı ya da daralması olarak adlandırılan karotis stenozu
  • Beyin ve omurilikte yer alan tümörler
  • Kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik durumlar
  • Bel ve boyun fıtığı
  • Omurga Hastalıkları


02 Mart 2022